ستاد بازسازی عتبات عالیات استان سمنان

منو

نجوای دل – از فراق ڪربلا پیوسٺہ دارم زمزمہ

عکس حرم

از فراق ڪربلا
پیوسٺہ دارم زمزمہ

ترسم ایݩ هجراݩ
دهد آخربہ عمرم خاٺمہ

دوسٺ دارم مرقد
شش گوشہ گیرم در بغل

اشڪ ریزم بر رخ
و باشم دعا گوے همہ

دسته :  اشعار و نجوای دل

دیدگاه ها