ستاد بازسازی عتبات عالیات استان سمنان

منو

برگزاری جلسه جهت برنامه ریزی همایش اربعین ۹۶

به گزارش روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان سمنان برگزاری چهارمین جلسه بررسی مصوبات جلسات گذشته دردفتر ستاد بازسازی عتبات عالیات استان سمنان

 دراین جلسه به موضوعات زیر پرداخته شد.

بررسی مصوبات جلسات گذشته که در آن کلیه  بندها  به استثنای بند ۲ جلسه سوم به تائید مسئول کمیته اسکان و تغذیه و جذب مشارکتهای مردمی استان رسید.

جهت اسکان دادن به زائرین مرز مهران ،نجف،کربلا،کاظمین،سامرا خدمات در نظر گرفته شود.

کلیه تصمیم گیری هایی که باحضور جانشین کمیته اسکان و تغذیه صورت می گیرد مورد تائید مسئول کمیته اسکان و تغذیه بوده و قابل اجرا خواهد بود.

همه مصوبات باید به امضای مسئول کمیته اسکان و تغذیه وجذب مشارکت های مردمی برسد.

مقرر گردید جهت هماهنگی با آقای گودرزی در ستاد مرکز، مسئول کمیته اربعین به همراه جانشین  در مرکز حضور یابد.

مقرر شد جلسه آتی پیرامون شر وظایف هر واحد،پیشنهادات خود را ارائه نمایند.

جلسه آینده راس ساعت ۵ شنبه ساعت ۱۰صبح برگزار خواهد شد.

جهت هماهنگی با مسئولین کمیته اسکان و تغذیه روز شنبه همراه با ضیافت افطار برگزار گردد.

 

 

دسته :  اخبار

دیدگاه ها