ستاد بازسازی عتبات عالیات استان سمنان

منو

نشست توجیهی در خصوص ساماندهی انبار ها وآشپزخانه نجف

برگزاری نشت  توجیهی رئیس ستاد عتبات عالیات استان سمنان با مسئول ستاد عتبات عالیات شهرستان گرمسار و نیرو های متخصص در خصوص ساماندهی انبارها و آشپزخانه نجف
در این نشت تصمیم گرفته شد که برای ساماندهی انبار ها و آشپزخانه نجف نیروهای متخصص اعزامی  مدیریت کامل امور را برعهده گیرند.
در این نشت حضار برای  پیشرفت امور پیشنهاداتی را ارائه نمودند.

دسته :  اخبار

دیدگاه ها