ستاد بازسازی عتبات عالیات استان سمنان

منو

پروردگارا همانگونه که زمین را با زیبایی بارانت پاک می کنی..

پروردگارا همانگونه که زمین را با زیبایی بارانت پاک می کنی..

بر هر مریضی شفایی نازل کن !!

و بر هر مرده ای رحمتی…!!

و بر هر اندوهگینی فرجی…!!

و بر دوستاران اهل بیت (ع) خیرنازل کن…!!

یاالله

نیکوترین سرنوشت ها
☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️
حلال ترین روزی ها
☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️
خالص ترین نیت ها
☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️

صالح ترین عمل ها
☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️
مقبول ترین عبادت ها
☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️
رابرای ما مقدربفرما.
☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️

آمیـــــــــن یارب العالمین

دسته :  اشعار و نجوای دل

دیدگاه ها