ستاد بازسازی عتبات عالیات استان سمنان

منو

?بـوے ڪوچه می آید?

photo_2017-02-27_10-45-27

?بـوے ڪوچه می آید?

از میان درو دیوار صدا مـے آید
یڪ نفر ناله ڪنان پشت دری،گفت علـے

یڪ نفر دست به پهلو ،به زمین افتاده
مـادرے خورد زمین و پسری گفت علـے

شهادت نزدیک است

دسته :  اشعار و نجوای دل

دیدگاه ها