ستاد بازسازی عتبات عالیات استان سمنان

منو

ستاد بازسازی عتبات عالیات در یک نگاه

ارم ستاد ۵

ستاد بازسازی عتبات عالیات در یک نگاه

عتبات عالیات عراق در طول یک قرن گذشته نه تنها مطابق زمان توسعه نیافته بلکه بر اثر سیاست های سوء در حال تخریب نیز بوده است. با سقوط رژیم بعثی و امکان حضور عاشقان و مشتاقان زیارت اهل بیت علیهم السلام و به همت جمعی از دوستداران اهل بیت علیهم الس¡الم و متخصصین و معتمدین و خیرین و با استفاده از رهنمودهای مقام معظم رهبری ، ستاد بازسازی عتبات عالیات و پشتیبانی عراق در سال ۱۳۸۲ تشکیل گردید . نوع فعالیت ستاد، غیردولتی، داوطلبانه و غیرانتفاعی است وحوزه فعالیت آن بین المللی است و مدت فعالیت، از تاریخ تأسیس نامحدود و مرکز اصلی آن درتهران م یباشد. موضوع فعالیت ستاد، بازسازی عتبات عالیات واماکن مذهبی عراق و دیگرکشورها و انجام خدمات علمی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، عمرانی و فعالیتهای انسان دوستانه اس ¡ت. منابع مالی و دارایی های ستاد از طریق قبول کمک های مالی داوطلبانه از س ¡ ازمان های دولتی و غیر دولتی و سایر اشخاص خیّر و عاشقان بازسازی حرم های مطهر تأمین می شود.
ستاد در راستای انجام وظایف خود و جذب کمک های مردمی نسبت به ایجاد ستادهای فرعی در کلیه استان ها و اکثر شهرستان ها اقدام کرده است که مطابق وظایف و دستورالعمل های ابلاغی انجام وظیفه می کنند. ستادهای استانی و شهرستانی در صورت توانمندی می توانند انجام پروژه های مستقل ویا مشارکت در پروژهای بزرگ را را پیشنهاد و پس از تصویب رئیس ستاد و مطابق طرح های ابلاغی آن را اجرا کنند. در کلیه ستاد های استانی و شهرستانی هیأت امنایی متشکل از امام جمعه محترم و مسئولین و معتمدین محلی برای پشتیبانی و نظارت بر فعالیت های آن تشکیل می گردد.
دفاتر باز سازی حرم های مطهر: ستاد بازسازی عتبات عالیات به منظور مطالعات کارشناسی و اجرای پروژه های بازسازی و نظارت بر اقدامات عمرانی و خدماتی در هر یک از حرم های مطهر نجف، کربلا، کاظمین و سامرا دفتر بازسازی ایجاد کرده است.
که با هماهنگی متولیان حرم های مطهر اداره می گردد.

اهداف کلی ستاد در طول فعالیت خود:
۱- بازسازی و توسعه حرم های مطهر ائمه معصومین )علیهم السلام( و رسیدگی به اماکن مذهبی در کشور عراق ودیگر کشورها
۲- انجام فعالیت های انسان دوستانه به مردم عراق و دیگر کشور ها در صورت نیاز و وجود منابع مالی با اولویت کشورهای اسلامی

خط مشی ستاد برای نیل به اهداف:
۱- تشکیل کمیته های تخصصی و مطالعاتی و پژوهشی
۲- تشکیل ستادهای فرعی در مراکز استانها و شهرستانها
۳- تشکیل ستادهای فرعی در سایر کشورها
۴- تشکیل واحدهای اجتماعی و اقشاری
۵- ایجاد دفاتر بازسازی در عتبات عالیات عراق
۶- هماهنگی با بیوت آیات عظام و علما در ایران وعراق
۷- هماهنگی با سازمان های دولتی و غیر دولتی
۸- هماهنگی با دولت ومسئولان اوقاف عراق ومتولیان حرم های مطهر وسایرنهادهای اجتماعی

وظایف و سیاست های اجرایی ستاد:
۱- جمع آوری آمار و اطلاعات و بررسی نیازمندی های فنی مهندسی در کربلا، نجف، کاظمین، سامرا، مسیب و کوفه
۲- اولویت بندی پروژه های بازسازی عتبات عالیات و طراحی و اجرای پروژه های بازسازی بر مبنای برنامه ریزی کوتاه مدت ،میان مدت وبلند مدت
۳- جمع آوری و هدایت نذورات مردمی و هماهنگی اقدامات داوطلبانه خیرین
۴- انجام فعالیت های عمرانی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی
۵- ارائه مشاوره های فنی و خدماتی به متولیان حرم های مطهر و مسئولین عراقی
۶- ارائه خدمات و اجرای طرح های مناسب برای رفاه زائران
۷- انجام سایر فعالیت های جمعی مفید و اثر بخش و توسعه آنها
۸- استفاده از ظرفیت ها ، تجهیزات و امکانات متبرعین به صورت رایگان
۹- به کارگیری خدمات فنی و کارشناسی متخصصین به صورت داوطلبانه

ارکان ستاد:
۱- هیأت مؤسس یا شورای مرکزی
۲- رئیس ستاد
۳- معاونت های تخصصی
۴- ستادهای فرعی استانی و شهرستانی
۵- دفاتر ستاد در خارج از کشور
۶- دفاتر بازسازی مستقر در عتبات عالیات
۷- کمیته های تخصصی

ستادهای استانی و شهرستانی
ستاد در راستای انجام وظایف خود و جذب کمک های مردمی نسبت به ایجاد ستادهای فرعی در کلیه استان ها و اکثر شهرستان ها اقدام کرده است که مطابق وظایف و دستورالعمل های ابلاغی انجام وظیفه می کنند. ستادهای استانی و شهرستانی در صورت توانمندی می توانند انجام پروژه های مستقل ویا مشارکت در پروژهای بزرگ را را پیشنهاد و پس از تصویب رئیس ستاد و مطابق طرح های ابلاغی آن را اجرا کنند. در کلیه ستاد های استانی و شهرستانی هیأت امنایی متشکل از امام جمعه محترم و مسئولین و معتمدین محلی برای پشتیبانی و نظارت بر فعالیت های آن تشکیل می گردد.
دفاتر باز سازی حرم های مطهر:

ستاد بازسازی عتبات عالیات به منظور مطالعات کارشناسی و اجرای پروژه های بازسازی و نظارت بر اقدامات عمرانی و خدماتی در هر یک از حرم های مطهر نجف، کربلا، کاظمین و سامرا دفتر بازسازی ایجاد کرده است.که با هماهنگی متولیان حرم های مطهر اداره می گردد

دسته :  معرفی ستاد

دیدگاه ها